EM Belgium op bezoek bij Dick van der Maat

Dé specialist kweker van Japanse Esdoorn.

We reden die zaterdagmorgen 13 mei richting Nederland naar de Open EM Dag bij Dick van der Maat in Boskoop. Mario had zijn wagen volgeladen met nieuwsgierige en goed gemutste EM’ers. De weergoden waren ons welgezind en we beleefden een prachtige dag met vele interessante contacten. We genoten van de kleurenschakeringen van de esdoorns en het was boeiend om Dick in levende lijve het verhaal van zijn bedrijf te horen vertellen. Er werd voluit bijgepraat met onze Nederlandse collega’s van Agriton en de EM vereniging. Dick heeft ondertussen door enting op zijn eigen moederplanten reeds meer dan 1000 soorten gekweekt. Hij is de grote specialist in zijn domein. Deze ‘Japanse Maple Nursery’ gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen. Door de weerbaarheid van de planten te stimuleren met EM én het inzetten van nuttige insecten, veroorzaken schadelijke insecten en plagen geen schade. Met deze kweekmethode overleven ook de natuurlijke bestuivers zoals bijen. Dick schreef voor ons Magazine 13 reeds eerder: ‘De tijd dat wij onze Japanse esdoorns met zware bestrijdingmiddelen kweekten, is gelukkig voorbij’.. We kwamen tot het inzicht dat het anders moest en kon door een pijnlijk voorval van milieuverontreiniging. In 1998 is de kwekerij bijna totaal ten onder gegaan door een zware waterverontreiniging (waarschijnlijk lozing van chemicaliën door een naburig bedrijf). Het slootwater waarmee we onze planten besproeien bleek plots door zware metalen zo sterk verontreinigd dat de kwekerij inclusief de moederplanten aangetast waren en bijna geheel afstierven. Traditionele sanering van de besmette grond was voor ons onbetaalbaar en het faillissement dreigde. We zijn er met hulp van EM in geslaagd om onze teeltgrond weer gezond te maken en ons bedrijf te redden. Op een stuk van 100m² vervuilde en dode teeltgrond hebben we het eerste experiment uitgevoerd. Met onder gefreesde Bokashi, kleimineralen en zeeschelpenkalk en daarna besproeid met EMa, bleek de grond na enige tijd weer tekenen van leven te geven.

Op deze grond werden een aantal zwaar aangetaste maar nog levende esdoorns teruggeplant. We stonden verbaasd dat deze planten zich vrij snel herstelden en dat er zelfs weer regenwormen in de grond te vinden waren. Aangemoedigd door deze vooruitgang hebben we dan ons ganse domein gesaneerd. Belangrijk in het verhaal: we hebben ons erop voorzien dat een dergelijke ramp zich niet kan herhalen door het aanleggen van waterbassins waar we het regenwater van de serre-daken recupereren en met behulp van de EM-technologie (keramiek en EMa) behandelen.’ Voor meer concrete tips en tricks: zie EM Magazine 13 p.52-55 Dick van der Maat, Laag boskoop 92, Boskoop

vzw EM-BELGIUM

Uw infopunt voor de Effectieve Micro-organismen.