Bodemsanering Met Effectieve Micro-Organismen

Hompot is een vereniging van amateur-tuinders, die een project van volkstuintjes ontwikkelde in de Brusselse regio, genaamd ‘Hompot’ (wijk Homborch in Ukkel). Ze werd in haar prille start geconfronteerd met industriële vervuiling van een deel van haar grond en kozen, tegen alle advies in,  oor bodemsanering met Effectieve Micro-organismen.

DOOR JACOB HASBUN – Integraal overgenomen uit EM Magazine nr. 17

Situatie

Begin 2014 werd de vervuiling aangetoond door een analyse uitgevoerd door ‘Environsol SA’ voor de rekening van IBGE (Institut Bruxellois pour la Gestion de L’Evironnement). De tuinders moesten beslissen welke werkwijze ze zouden volgen. Ofwel de te sterk vervuilde grond voor teelt in volle grond chemisch saneren en terug in evenwicht brengen. Ofwel de officiële aanbeveling van bovengenoemd instituut uitvoeren: heel zorgvuldig de grond isoleren door middel van een zeil en met een laag houtzaagsel. En daar bovenop groenten telen in bakken. Jacob Hasbun, bezieler van dit project vertelt: “We hebben ook de vooren nadelen van andere grondsaneringsmethoden overwogen. Al snel kwamen we tot de vaststelling dat sommige methoden slechts pseudo-oplossingen zijn die het probleem verschuiven, of erger nog, camoufleren. We hebben uiteindelijk gekozen voor wat ons het meest aan het hart lag: ons bezighouden met de gezondheidstoestand van de grond en proberen die te zuiveren.”

Bodemsanering met EM

We zochten naar een natuurlijke methode tegen betaalbare kosten. De EM-technologie beantwoordde aan deze kwaliteiten. De Effectieve Micro-organismen zijn immers de oplossing voor industriële pollutie en talloze andere problemen. De bewijzen zijn uitvoerig bekend. Eind mei 2014 begonnen we met het EM-experiment. We hoopten op ondersteuning en begeleiding van een gekwalificeerde organisatie zoals Urban Ecology Centre, verbonden aan de ULB. Dat zou ons meer geloofwaardigheid kunnen geven wat betreft de resultaten. Het Urban Ecology Centre wist ons te melden dat, volgens de algemene opinie uit de wetenschappelijke wereld, de EM methode niet geschikt is om zware metalen uit de grond te verwijderen. Ondanks deze negatieve respons hebben we toch zonder aarzelen de EM-technologie toegepast. De saneringsmethode van gronden met EM bestaat uit het regelmatig besproeien van de grond met verdunde Microferm in gefilterd water of regenwater in een verhouding van 1/100.

“We hebben uiteindelijk gekozen voor wat ons het meest aan het hart lag: ons bezighouden met de gezondheidstoestand van de grond en proberen die te zuiveren.”

De grond werd ook regelmatig met het verdunde sap van de bokashi in een verhouding van 1/200 besproeid. Tenslotte werd in de verschillende percelen bokashi ingegraven. Deze bokashi werd zelf gefermenteerd met de Tuinen keukenresten die we gans de zomer en herfst verzamelden. Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Volgens Prof. Higa deïoniseren Effectieve Microorganismen de zware metalen. Door dit proces worden deze minder schadelijk (zie kader).

Positieve resultaten

“Van de 20 onderzochte moestuintjes bevatte onze grond de laagste graad van vervuiling”

Begin februari 2015 werden we gecontacteerd door de heer Léonard Van Oost, een landbouwingenieur van de ULB. Hij was een studie begonnen over de kwaliteit en de toestand van de gronden van een twintigtal moestuintjes in Brussel. Een uitstekende kans om de resultaten te vernemen van onze gekozen EM-methode. In juli 2016 ontvingen we de definitieve resultaten van de grondboringen. Deze kwamen overeen met de eerste analyse door IBGE in 2014. Deze analyses toonden aan dat onze grond niet meer in de gevarenzone zat. Ze lag zelfs beneden de strenge Duitse normen. Van de twintig onderzochte moestuintjes bevatte onze grond de laagste graad van vervuiling.

Besluit

De EMtechnologie is dus wel degelijk geschikt om zware metalen en andere vervuilende stoffen uit de grond te verwijderen of onschadelijk te maken. De EM-technologie is doeltreffend en ecologisch. Ze werkt tamelijk snel en is eenvoudig uitvoerbaar tegen een betaalbare prijs. Wat niet kan gezegd worden van gangbare industriële bodemsaneringsmethoden.

vzw EM-BELGIUM

Uw infopunt voor de Effectieve Micro-organismen.