Wat is EM?

Wat zijn effectieve micro-organismen?

Korte uitleg

EM is een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn
De unieke samenstelling ondersteunt en verhoogt de natuurlijke weerstand van de bodem, zuivert water en komt ten goede aan de planten, aan mens en dier
EM is 100% NATUURLIJK
EM zorgt voor evenwicht op het gebied van milieu, gezondheid en voedselvoorziening.

Meer lezen en meer uitleg effectieve micro-organismen

Micro-organismen zijn eencellige tot kleine meercellige organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Toch zijn ze overal overvloedig aanwezig, ook op en in ons lichaam. Het waren de eerste levensvormen hier op aarde die het leven mogelijk maakten en ze zijn onontbeerlijk voor ons voortbestaan.

Ze vermenigvuldigen zich door zich te voeden met voedingsstoffen uit hun omgeving, tot tweemaal zo groot te worden en zich vervolgens in tweeën te splitsen.

Er zijn micro-organismen die opbouwen en voor harmonie en gezondheid zorgen en er zijn er die opruimen en schadelijke stoffen produceren. Beiden zijn nodig.

De ideale balans tussen deze 2 groepen is ongeveer 85% ‘goede’ en 15% ‘slechte’. Deze verhouding is een van de kritische factoren die je gezondheid bepalen, omdat de goede micro-organismen essentieel zijn voor:

  • de juiste ontwikkeling van uw immuunsysteem
  • bescherming tegen overgroei van andere micro-organismen die ziekten kunnen veroorzaken
  • de spijsvertering en opname van voedingsstoffen
  • het beïnvloeden van de genactiviteit en -expressie

Micro-organismen staan in constante communicatie met elkaar. Hun vernuftig communicatienetwerk bepaalt wie de overhand krijgt ...

Effectieve Micro-organismen zijn een mix van circa 80 verschillende soorten gezond makende Effectieve Micro-organismen.

Ze worden verzameld in de vrije natuur, zijn niet gemodificieerd en gemanipuleerd en worden op een natuurlijke wijze in labo-omstandigheden vermenigvuldigd. EM is dus puur natuur.

De Effectieve Micro-organismen worden gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens en dier te verhogen.

De cocktail van deze nuttige micro-organismen werd in de jaren '80 samengesteld door prof. dr. Higa uit Japan. Hij werkte aan een oplossing om met minder chemicaliën een hogere landbouwopbrengst te bekomen.

Door een gelukkig toeval ontdekte hij dat de focus van zijn onderzoek niet op ‘de zoektocht naar de juiste bacterie’ moest liggen, maar wel op het zoeken naar ‘de juiste mix’.

Higa vond tijdens zijn onderzoek 2000 geschikte micro-organismen. Uiteindelijk bleven er 80 soorten over die nu nog de basis vormen van EM.

5 belangrijke families*

EM bevat verschillende soorten effectieve micro-organismen.

Ieder van hen heeft zijn speciale taak. En bovendien bevorderen ze onderling elkaars werking.

De belangrijkste groepen zijn fotosynthetiserende bacteriën, actinomyceten, melkzuurbacteriën, schimmels en gisten.

Deze mix leeft in symbiose: de afvalstoffen van de ene zijn voeding voor de andere. Het finale resultaat is een productie van een enorme hoeveelheid voedingsstoffen zoals vitamines, aminozuren, organische zuren en antioxidanten.

Aeroob en anaeroob

Het bijzondere van EM zit in de combinatie van aerobe en anaerobe micro-organismen. Aerobe betekent ‘leven met zuurstof’ en anaerobe staat voor ‘leven zonder zuurstof'.

In de wetenschappelijke wereld werd altijd aangenomen dat deze twee groepen onmogelijk naast elkaar konden leven omdat hun levensomstandigheden tegengesteld zijn. Nochtans, in de natuur komen beide groepen samen voor in de bodem.

Vóór de ontdekking van Effectieve Micro-organismen was het vanzelfsprekend te denken dat aerobe micro-organismen de goede jongens waren en anaerobe de slechte. Beide bevatten echter ziekteverwekkende en ziekteonderdrukkende elementen. En beide kunnen ze stoffen veranderen in antioxidanten, die een gunstige invloed hebben op de gezondheid van bodem, plant, mens en dier.

De 5 belangrijke families Effectieve Micro-organismen:

Fotosynthetiserende bacteriën spelen de hoofdrol in de Effectieve Micro-organismen-activiteit. Door zonlicht en warmte van de bodem te benutten maken ze door fotosynthese waardevolle stoffen aan uit wortelafscheidingen, organische stoffen en schadelijke gassen. Planten kunnen de stofwisselingsproducten van deze bacteriën rechtstreeks opnemen. Daarnaast bevorderen de fotosynthetiserende bacteriën de toename van andere bacteriën en binden ze stikstof.

Actinomyceten onderdrukken schadelijke schimmels en bacteriën en kunnen samen- leven met fotosynthetiserende bacteriën.

Melkzuurbacteriën hebben een krachtige steriliserende eigenschap. Ze onderdrukken schadelijke micro-organismen en bevorderen een snelle afbraak van organisch materiaal.

Gisten vervaardigen anti-microbiële en waardevolle stoffen voor de plantengroei. Hun stofwisselingsproducten zijn voedsel voor onder andere melkzuurbacteriën en Actinomyceten.

Schimmels brengen fermentatie teweeg, waardoor organische stoffen snel afbreken. Zo onderdrukken ze stank en voorkomen aantasting door schadelijke insecten.

Deze steunt op twee pijlers: het dominantieprincipe en fermentatie.

Het dominantieprincipe

In de wereld van de micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er is een kleine groep dominante ‘effectieve’ micro-organismen, een kleine groep dominante ‘schadelijke’ micro-organismen en een grote groep ‘volgelingen’. De groep volgelingen werkt in de natuur samen met één van de dominante groepen. In de praktijk betekent dit, dat ze aansluiten bij de meest geschikte dominante groep.

Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve (herstellend/regenererend) en de schadelijke organismen (afbrekend/degenererend). De ‘miljarden volgelingen’ wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar (zie figuur)

Waar de Effectieve Micro-Organismen de overhand krijgen oefenen ze een opbouwende en ziekteonderdrukkende invloed uit. Dat kan zowel in de bodem, de lucht als in het water. Het komt de planten, bomen, land- en tuinbouwgewassen en uiteindelijk ook de gezondheid van mens en dier ten goede.

Door een juist gebruik van de Effectieve Micro-organismen in het huishouden, het milieu en de land- en tuinbouw kan je overal de toename van Effectieve Micro-Organismen helpen bevorderen.

Fermentatie

De werking van EM is deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen.

Fermentatie is een bewaringstechniek waarbij een bepaald ingangsmateriaal (maaisel, snoeisel, voeding …) onder zuurstofarme omstandigheden voorverteerd wordt d.m.v. micro-organismen.

De koolhydraten (suikers en zetmeel) in het materiaal worden omgezet in alcohol of zuren en vormen op hun manier een natuurlijk conserveermiddel. Vroeger fermenteerden mensen om hun voedsel te bewaren omdat er geen koelkast of pasteurisatie bestond.

Het gefermenteerde materiaal is rijk aan gezonde bacteriën die het evenwicht en de vitaliteit van bodem, plant, dier en mens ten goede komen.

Daarnaast worden tijdens de fermentatie tal van interessante stofwisselingsproducten gevormd zoals alcoholen, organische zuren, antioxidanten, vitamines, enzymen... elk opnieuw met een gunstig effect.

Wilt u meer weten over Effectieve Micro-organismen?

Lees GRATIS onze nieuwsbrief.

Onze Nieuwsbrief

Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll naar top